Верный робот

пьеса Станислава Лема

«Верный робот» (польск. Wierny robot) — сатирико-фантастическая пьеса 1963 года Станислава Лема.

Логотип Википедии

Цитаты

править
  •  

Робот. Если вы поприветствуете <гостя> словами: «Хорошо, что зашёл, я давно тебя жду», — я подам напитки самого низкого качества. Если…
Клемпнер. Ну что ты мелешь?!
Робот. Но, позвольте, господин! Мы оба прекрасно знаем, какова действительность. Только люди из ложной стыдливости предпочитают в этом не признаваться. В каждом доме имеются угощения для посетителей первого класса, соответственно — для второго, а бывают и такие, которыми вообще никого не угощают. Там, например, я заметил в укромном местечке бутылочку. Если не ошибаюсь, это коньяк семидесятилетней выдержки… — вероятно, неоригинально

 

ROBOT: Jeżeli pan powie: „Dobrze, że przyszedłeś, dawno się ciebie spodziewałem” — podam trunki w najgorszym gatunku. Jeżeli…
CLEMPNER: Co ty mi tu opowiadasz?!
ROBOT: Ależ proszę pana! Wiemy obaj doskonale, jak to jest, tylko panowie dla zupełnie fałszywego wstydu nie lubią się do tego przyznawać. W każdym domu są poczęstunki dla gości pierwszej klasy, dla gości drugiej klasy, a ponadto takie, którymi nie częstuje się w ogóle nikogo. Tam na przykład, spostrzegłem ukrytą płaską flaszkę. Jeśli się nie mylę, jest to siedemdziesięcioletni koniak…

  •  

… подходит к электрической розетке, оглядывается вокруг, втыкает два пальца в её отверстия и заходится радостной дрожью. Крякает, как человек, выпивший водки. Потом ещё раз потягивает электричество из розетки и, чуть покачиваясь, начинает напевать:
Был у бабы робот, робот, робот
Она его в болото, в болото бух!
Он ещё раз потягивает из розетки и, покачиваясь, направляется к дверям; напевает:
О, мой милый робот, робот,
Что ты делаешь в болоте, в болоте?..

 

… podchodzi do kontaktu, rozgląda się, wtyka dwa palce do dziurek kontaktu i wstrząsa nim radosny dreszcz. Wydaje taki odgłos, jak człowiek, który napił się wódki. Jeszcze raz pociąga z kontaktu elektryczność. Odrobinę chwiejąc się zaczyna śpiewać:
Miała baba robota, robota, robota,
wsadziła go do błota, do błota, bęc!
Jeszcze raz pociąga z kontaktu. Idzie chwiejnie ku drzwiom, śpiewa:
O, mуj miły robocie, robocie, robocie,
robocie, co ty robisz w tym błocie?…

  •  

Инспектор Доннел. Он придумал целую теорию. Люди, мол, стремятся создать совершенного робота, а он, робот, создаст совершенного человека.

 

INSPEKTOR DONNEL: Wymyślił sobie całą teorie. Ludzie dążą do stworzenia doskonałego robota, a ten robot pragnie stworzyć doskonałego człowieka.

  •  

Инспектор Доннел. То был не обыкновенный робот, он представлял собой особый электронный мозг для прогнозирования погоды. Одним словом метеорологический автомат. Он оказался поистине электрическим гением финансовых операций! Под вымышленным именем открыл счёт в банке, просчитывал вероятность выигрышей на бегах, играл и, разумеется, выигрывал, а деньги помещал на банковский счёт. Но это ещё не всё! <…> За прежнее его нельзя было осудить. В конце концов каждый может играть на бегах. Но он заделался таким сибаритом, что ему расхотелось предсказывать погоду. Для этого он нанимал людей, платил им, а сам целиком предался азартным играм.

 

INSPEKTOR DONNEL: Był to zresztą zwyczajny robot, tylko specjalny mózg elektronowy do przepowiadania pogody. Jednym słowem — automat meteorologiczny. O. to był prawdziwy geniusz elektryczny finansów! Otworzył sobie pod fikcyjnym nazwiskiem konto w banku, obliczał prawdopodobieństwo wygranych na wyścigach. grał. rozumie się — wygrywał, a pieniądze lokował na tym rachunku. Ale to jeszcze nie wszystko! <…> Za tamto nie można by go skazać. W końcu każdemu wolno grać na wyścigach. Ale on był taki wygodny, że nie chciało mu się przepowiadać pogody. Wynajmował w tym celu ludzi, których opłacał, a sam zajmował się wyłącznie hazardem.

Перевод

править

А. И. Ильф, Т. Агапкина, 1994 (с незначительными уточнениями)