О королевиче Ферриции и королевне Кристалле: различия между версиями

Нет описания правки
(Отклонение правок и возврат к версии 235704 (Sweep-Net))
 
'''«Из сочинения Цифротикон, или О девиациях, суперфиксациях и аберрациях сердечных. О королевиче Ферриции и королевне Кристалле»''' ({{lang-pl|Z dzieła Cyfrotikon, czyli o dewijacyach, superfiksacyach a waryacyach sérdecznych. O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali}}) — сатирический фантастический рассказ 1965 года [[Станислав Лем|Станислава Лема]] 1965 года из цикла «[[Кибериада]]».
 
== Цитаты ==
{{Q|Была у короля Панцерика дочь, коей красота затмевала блеск сокровищ отцовских; свет, от зеркального лика её отразившись, глаза ослеплял и разум; когда же случалось ей пройти мимо, даже из простого железа электрические сыпались искры; весть о ней отдаленнейших достигала звёзд.|Оригинал=Król Panceryk miał córkę, której piękno przewyższało blask klejnotów koronnych; ognie, odbijające się od jej lic lustrzanych, zaćmiewały umysł i oczy, a kiedy przechodziła, to nawet ze zwyczajnego żelaza sypały się iskry elektryczne; wieść o niej sięgała najdalszych gwiazd.}}
 
{{Q|— [[Человекчеловек|Бледнотик]]? — изумился Ферриций. — Это что за диковина? Не слыхивал я о таком существе.
— Неведение только доказывает твою невинность, — молвил король. — Знай же, что галактическая [[Люди|эта раса]] зародилась манером столь же таинственным, сколь непристойным, когда тронула порча все тела небесные и завелись в них сырость склизкая да влага хладная; отсюда и расплодился род бледнотиков, хотя и не вдруг. Сперва что-то там плесневело да ползало, потом выплеснулись эти твари из океана на сушу, взаимным пожиранием пробавляясь. И чем больше друг дружку они пожирали, тем больше их становилось; и наконец, облепивши вязкой своею плотью известковую арматуру, выпрямились они и соорудили машины. От тех машин родились машины разумные, которые сотворили машины премудрые, которые измыслили машины совершенные, ибо как атом, так и Галактика суть машины, и нет ничего, кроме машины, её же царствию не будет конца!
— Аминь! — машинально отозвался Ферриций, поскольку то была обычная вероисповедная формула.
{{Q|— О королевна! Имя мое Миамляк, и ничего я так не хотел бы, как соединиться с тобою способом мягким, волнистым, тестоватым и водянистым, по обычаю нашего племени, — ответил Ферриций, а научил его этим словам мудрец. — <…> сердце моё переполняет любовь к тебе, как лужу переполняет грязь!|Оригинал=— O, królewno, nazywam się Myamlak i niczego bardziej nie pragnę, jak połączyć się z tobą w sposób rozlewny, miękki, ciastowaty i wodnisty, jako to jest obyczajem plemienia mego — odparł Ferrycy, gdyż takich słów wyuczył go mędrzec. — <…> albowiem jestem pełen miłości ku tobie, jak kałuża pełna jest błota.}}
 
{{Q|— ... что делают твои сородичи днём?
— Поутру, — отвечал Ферриций, — они мокнут в чистой воде, и ополаскивают ею свои члены, и вливают её себе внутрь, ибо вода приятна их естеству. А потом прохаживаются там и сям способом волнистым и текучим, и хлюпают, и лопочут; в печали они трясутся и проливают из глаз соленую воду, а в радости трясутся и икают, но глаза их не наполняются водой. И мокрые сотрясенья мы называем плачем, сухие же — смехом.|Оригинал=— ... co czynią twoi bracia w dzień?
— O, królewno — odparł Ferrycy — z rana moczą się w wodzie czystej i polewają nią swe członki i wlewają ją sobie do środka, gdyż sprawia im to lubość. A potem chodzą tu i tam w sposób falisty i płynny, i pluskają, i mlaskają, a gdy ich coś zasmuci, trzęsą się i z oczu kapie im solona woda, a kiedy ich coś rozweseli, trzęsą się i czkają, lecz oczy ich pozostają dosyć suche. I mokre pokrzykiwania zwiemy płaczem, a suche — śmiechem.}}
 
{{Q|— ... как добываешь ты энергию, чтобы, хлюпая, лопоча, колыхаясь и покачиваясь, прохаживаться туда и сюда? — спросила королевна.
— Королевна, — отвечал ей Ферриций, — там, откуда я родом, кроме бледнотиков маловласых есть и другие, кои прохаживаются преимущественно на четвереньках, и мы до тех пор дырявим их там и сям, покуда они не погибнут; трупы мы рубим и режем, варим и жарим, после чего набиваем их плотью свою собственную; и нам известно триста семьдесят шесть способов убиения и двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь способов приготовления покойников для того, чтобы пропихивание их тел в наши тела через отверстие, ртом именуемое, было для нас сколь возможно приятнее; а искусство обработки покойников у нас в ещё большем почете, нежели астронавтика, и зовется оно гастронавтикой, сиречь гастрономией; однако же с астрономией ничего общего оно не имеет.|Оригинал=— ... jakim sposobem zdobywasz energię, aby przechadzać się, pluskając i mlaskając, kołysząc się i panosząc, tu i tam? — spytała królewna.
— Królewno — odparł Ferrycy — tam, gdzie mieszkam, oprócz bladawców małowłosych są inne, przechadzające się głównie na czworakach, które poty dziurawimy tu i tam, aż zginą; zwłoki ich parzymy i warzymy, siekamy i krajamy, po czym nadziewamy ich cielesnością naszą cielesność; i znamy trzysta siedemdziesiąt sześć sposobów zabijania, i dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem sposobów obchodzenia się z nieboszczykami tak, aby wpychanie ich ciał w nasze ciała przez pewną dziurkę, zwaną ustami, sprawiało nam mnóstwo uciechy; a sztuka przyrządzania nieboszczyków jest u nas jeszcze sławniejsza od astronautyki i zwie się gastronautyką lub gastronomią; wszelako z astronomią nie ma to nic wspólnego.}}
 
==Перевод==
КонстантинК. В. Душенко, 1989, 1993.
 
[[Категория:Рассказы по алфавиту]]
[[Категория:Фантастические рассказы]]
[[Категория:Произведения«Сказки Станиславароботов» Лемаи «Кибериада»]]