Сезам и другие рассказы: различия между версиями

Нет описания правки
(Sezam и Hormon agatropowy легально не будут переводить)
 
 
— Вот наш новый, усовершенствованный препарат…
Он поднял руку, в которой была тонкая пробирка с несколькими каплями жёлтой, прозрачной жидкости. Взоры присутствующих обратились к ней с радостным изумлением.
— После упорной работы, — продолжал восторженно молодой учёный, — нам удалось выделить эту фракцию, одна унция которой...которой… одна унция… — Горло ему сжал спазм триумфа. Поборов волнение, он посмотрел на врачей покрасневшими глазами, свидетельствующими о бессонных ночах, и продолжал:
— Одна унция убивает 200 000 людей! Мы вступаем в новую эру…|Оригинал=— Mam na myśli Panaboga, to jest Panamerykańskie Biuro Obsługi Grzeszników-Ateistów, towarzystwo z ograniczonymi udziałami. <…>
Mam na myśli Panaboga, to jest Panamerykańskie Biuro Obsługi Grzeszników-Ateistów, towarzystwo z ograniczonymi udziałami. <…>
W ciemnej ścianie zajaśniał prostokątny ekran. Przez mgnienie widniała w nim wyniosła kopuła waszyngtońskiego Kapitelu, siedziby senatu, potem ukazało się jego wnętrze. Na szerokich ławach kręgami siedzieli dostojni mężowie, z uwagą słuchając jednego, który z wysokości mównicy wołał:
— <…> Tak więc w pierwszym przypadku koszt likwidacji jednego człowieka wynosi 13 centów, w drugim natomiast aż 64 centy. Pytam więc czcigodnych senatorów, czy możemy sobie pozwolić na wyrzucanie dolarów przez okno i użycie w wojnie proszku, kiedy bomba kalkuluje się z górą cztery razy taniej?!! <…>
Biskup nacisnął guzik. Wnętrze Kapitelu znikło. W głębi ekranu pojawił się na tle błękitnego nieba drapacz chmur, otoczony grecką kolumnadą. Na drzwiach widniała skromna alabastrowa tabliczka z wyrytym napisem Departament Ochrony Zdrowia. <…> rozwarło się wnętrze zacisznego gabinetu. Smukły mężczyzna o bujnych kasztanowych włosach i ascetycznej twarzy badacza mówił zwracając się do grona biało, jak on, odzianych lekarzy:
— Oto, proszę kolegów, nasz nowy, udoskonalony preparat...preparat…
Podniósł rękę, w której zaświeciła smukła probówka, z kilkoma kroplami żółtego, przezroczystego płynu. Wzrok obecnych spoczął na niej z radosnym podziwem.
— Nie ustawaliśmy w pracy — ciągnął młody uczony — i udało się nam wyosobnić tę frakcję, której jedna uncja...uncja… jedna uncja...uncja… — Gardło zacisnął mu spazm triumfu. Pokonawszy wzruszenie, spojrzał na lekarzy podkrążonymi oczami, świadczącymi o nieprzespanych nocach, i podjął:
— Jedna uncja zabija 200 000 ludzi! Wkraczamy w nową erę...erę…|Комментарий=перевод: И. Шиманская, 1960 (с дополнениями)|Автор=«Клиент бога» (Klient Panaboga)}}
 
{{Q|... он планировал свою жизнь на многие годы вперёд <…>. Весь этот педантизм он воспитывал в себе, потому что считал, что у него слабая воля, и мечтал компенсировать этот недостаток «протезом характера» — так он называл свою систему. Студенты говорили, что он назначает себе время даже для болезней и однажды чуть не умер от незапланированного насморка.|Оригинал=... planował tryb życia na całe lata naprzód <…>. Całą tę pedanterię narzucał sobie, uważał bowiem, że ma słabą wolę i pragnął zrekompensować ów mankament „protezą charakteru”, jak nazywał swój system. Studenci powiadali, że wyznacza sobie czas nawet na choroby i raz omal nie zginął od nie zaplanowanego kataru.|Комментарий=перевод: В. И. Язневич, 2012|Автор=«Топольный и Чвартек» (Topolny i Czwartek)}}
 
{{Q|Результаты американских экспериментов полностью подтвердили теоретические предположения: медленные карбионы не проникают в ядра синтета, а быстрые пробивают их навылет. Как выразился [[w:Юри, Гарольд Клейтон|Юри]], попытка [[w:трансурановые элементы|синтеза стеллара]] представляется так, словно бы мы пытались поймать пулю в стеклянную бутылку, стреляя в неё из револьвера.|Оригинал=Wyniki doświadczeń amerykańskich w całej pełni potwierdziły teoretyczne przypuszczenia: powolne karbiony wcale nie wnikają do jąder syntetu, a szybkie przebijają je na wylot. Jak się wyraził Urey, próba syntezy stellaru przedstawia się tak, jakbyśmy usiłowali złapać kulę do szklanej flaszki, strzelając do niej z rewolweru.|Комментарий=возможно, это немного изменённая цитата Юри|Автор=там же}}
 
{{Q|— Это выдающийся специалист в [[w:зоопсихология|области психики]] блохи [[w:Pulex irritans|Pulex irritans]].|Комментарий=два фрагмента повести примерно по 7 стр. вошли в состав романа [[Фиаско (Лем)|«Фиаско»]]|Оригинал=— Jest to wybitny specjalista w dziedzinie psychiki pchły Pulex irritans.|Автор=«Хрустальный шар» (Kryształowa kula)}}
Jest to wybitny specjalista w dziedzinie psychiki pchły Pulex irritans.|Автор=«Хрустальный шар» (Kryształowa kula)}}
 
==Станислав Лем о сборнике==
[[Категория:Сборники по алфавиту]]
[[Категория:Фантастические сборники]]
[[Категория:ПроизведенияСборники Станислава Лема]]