Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана: различия между версиями

Нет описания правки
м (fix homoglyphs: convert Cyrillic characters in kr[у]l to Latin)
 
== Цитаты ==
{{Q|... заметили они планету, не слишком большую и не слишком маленькую, а в самый раз, с одним-единственным континентом. Точно по его середине проходила совершенно красная линия, и всё, что находилось по одну её сторону, было жёлтым, а то, что по другую, — розовым. Смекнули конструкторы, что это две соседние державы,..|Оригинал=... ujrzeli przed sobą planetę, nie za dużą i nie za małą, w sam raz, z jednym jedynym kontynentem. Jego środkiem biegła linia całkiem czerwona, wszystko zaś, co znajdowało się z jednej strony, było żуłteżyłte, a to, co z drugiej — rуżoweryżowe. Zrozumieli więc, że mają przed sobą dwa sąsiadujące państwa,..}}
 
{{Q|Державой <…> правил король Свирепус. Как и все у него в роду, был он заядлый вояка, и притом скряга просто космический. Дабы не истощать казну, отменил он все кары, за исключением высшей. Любимым его занятием было сокращение должностей, а по сокращении должности палача каждый смертник должен был рубить себе голову сам или, по особой милости короля, с помощью ближайшей родни. Из искусств поощрял он лишь те, что не требовали особых издержек, как-то: хоровую декламацию, шахматы и воинскую гимнастику. Вообще военные искусства ценил {{comment|он|король Свирепус}} особенно высоко, ведь выигранная война приносит немалый доход; с другой стороны, как следует подготовиться к войне можно только в мирное время, а потому король поощрял и мир, хотя и умеренно. Крупнейшей реформой Свирепуса была национализация национальной измены. Соседний король засылал к нему толпы шпионов, поэтому Свирепус учредил должность Коронного Державопродавца, или Продажника, который через подведомственных ему чиновников за щедрую плату снабжал государственными тайнами вражеских агентов; впрочем, те норовили купить устаревшие тайны — так выходило дешевле, а им ведь тоже приходилось отчитываться перед собственным казначейством.
Подданные Свирепуса вставали рано, одевались скромно, а ложились поздно, ибо много трудились. Делали они корзины для шанцев и фашины, а также оружие и доносы. Чтобы от избытка последних держава не распалась, как это случилось за сотни лет до того, в правленье Премноголиссимуса Стоокого, тот, кто писал слишком много доносов, платил особый налог на роскошь; тем самым число доносов удерживалось на разумном уровне.|Оригинал=Państwem <…> rządził kryl Potworyk. Był to militarysta z dziada pradziada, a przy tym sknera iście kosmiczny. Aby ulżyć skarbowi, zniуsłzniysł wszystkie kary z wyjątkiem głуwnejgływnej. Ulubionym jego zajęciem było likwidowanie zbędnych urzędуwurzędyw, odkąd zaś zniуsłzniysł urząd kata, każdy skazany musiał ścinać się sam lub, przy wyjątkowej łasce krylewskiej, z pomocą bliższej rodziny. Ze sztuk popierał tylko nie wymagające ekspensуwekspensyw, jak chуralnechyralne recytacje, grę w szachy i gimnastykę wojskową. W ogyle wojenne sztuki cenił nadzwyczajnie, jako że wygrana wojna przynosi znaczne dochody; lecz z drugiej strony do wojny można się porządnie przygotować tylko w czasach pokoju, dlatego kryl popierał go, chociaż z umiarem. Największą reformą Potworyka było upaństwowienie zdrady stanu.
Kraj sąsiedni nasyłał mu szpiegуwszpiegyw; monarcha utworzył więc urząd Sprzedawcy vel Sprzedawczyka Koronnego, ktyry za pośrednictwem podwładnych sobie urzędnikуwurzędnikyw za sutymi opłatami przekazywał wrażym ajentom tajemnice państwowe; ajenci owi kupowali raczej przestarzałe, bo były tańsze, a musieli się wyliczać z wydatkуwwydatkyw przed własną skarbowością.
Poddani Potworyka wstawali wcześnie, nosili się skromnie i udawali na spoczynek pуźnopyźno, bo wiele pracowali. Robili kosze do szańcуwszańcyw i faszyny, a także broń i donosy. Aby się państwo nie rozleciało od nadmiaru tych ostatnich, gdyż podobny kryzys nastąpił za Bardzolimusa Stuokiego przed wieluset laty, ten, kto składał zbyt wiele donosуwdonosyw, płacił specjalny podatek od luksusu. Tak więc utrzymywały się one na rozsądnym poziomie.}}
 
{{Q|Клапауций <…> в первом же встреченном им селении начал он стучаться в дома, но никто ему не открыл. Наконец на совершенно пустой улице он увидел маленького ребенка, который подошел к нему и спросил голосочком тоненьким и шепелявым:
— Купите, шударь? ДешевоДёшево уштуплю.
— Может, и куплю, но что? — удивленно спросил Клапауций.
— Шекретик гошударштвенный, — ответил ребенок, высовывая из-под рубашки краешек плана мобилизации.
— Так вам нужен агент? Тогда мой папа подойдет в шамый раж. Недорого и надёжно.
— Ладно, покажи мне этого папу, — согласился Клапауций, видя, что иначе тут каши не сваришь.
Ребёнок привел его в один из домов; там, у зажженной лампы — хотя на дворе был белый день, — сидело семейство: седенький дедушка в кресле-качалке, бабушка, вязавшая на спицах чулок, и их многочисленное взрослое потомство; каждый был занят своим делом, как оно обычно бывает в семье. Завидев Клапауция, все вскочили и бросились на него; спицы оказались наручниками, лампа микрофоном, а бабушка — начальником местного полицейского участка.|Оригинал=Klapaucjusz <…> w pierwszej miejscowości, do jakiej trafił, dobijał się do rуżnychryżnych domostw, ale nikt mu nie otworzył. Wreszcie ujrzał na pustej całkiem ulicy małe dziecko, ktyre podeszło doń i spytało cienkim głosikiem:
— Kupi pan? Tanio sprzedam.
— Być może kupię, ale co? — spytał zdziwiony Klapaucjusz.
— Nie, dziecinko, nie potrzebuję tego. Nie wiesz, gdzie tu mieszka jakiś sołtys?
— A na czo panu szołtysz? — spytało dziecko, ktyre sepleniło.
— A mam z nim do pomуwieniapomywienia.
— Na oszobności?
— Może być i na osobności.
— To pan potrzebuje ajenta? To mуjmyj tata by się nadał. Pewny i niedrogo.
— Pokażże mi tego tatę — rzekł Klapaucjusz, widząc, że inaczej się z tej rozmowy nie wywikła. Dzieciątko zawiodło go do jednego z domostw; wewnątrz, przy lampie świecącej, choć był pełny dzień, siedziała rodzina — sędziwy dziadek na bujaku, babka robiąca pończochę na drutach i dojrzałe, rozrosłe ich potomstwo; a każdy zajęty swoim, jak to w domu. Na widok Klapaucjusza wstali i rzucili się na niego; druty okazały się kajdankami, lampa mikrofonem, a babka miejscowym naczelnikiem policji.}}
 
==Перевод==
К. В. Душенко, 1993
 
==О рассказе==
{{Q|… король Мегерик <…> удивительно напоминает [[Короли и капуста#Художники|президента Лосаду из «Короли и капуста»]] [[О. Генри]].<ref>Станислав Лем. Непобедимый. Кибериада. — М.: Мир, 1967. — Серия: Зарубежная фантастика. — С. 5-20.</ref>|Автор=[[Еремей Парнов]], «Короли и конструкторы», 1967}}
 
[[Категория:Рассказы по алфавиту]]
[[Категория:Фантастические рассказы]]
[[Категория:Произведения«Сказки Станиславароботов» Лемаи «Кибериада»]]