Эволюция: различия между версиями

1 байт убрано ,  4 года назад
м
fix homoglyphs: convert Cyrillic characters in kr[у]tkowzroczna to Latin
м (fix homoglyphs: convert Cyrillic characters in kt[у]ra to Latin)
м (fix homoglyphs: convert Cyrillic characters in kr[у]tkowzroczna to Latin)
 
 
===[[Станислав Лем]]===
{{Q|Эволюция не может отыскать решение путем постепенных изменений, если каждое из таких изменений не оказывается полезным ''немедленно'', в данном поколении. Аналогично этому она не может решать задачи, требующие не мелких изменений, а радикальной реконструкции. В этом смысле Эволюция проявляет «оппортунизм» и «близорукость». Очень многие системы живого отличаются из-за этого сложностью, которой можно было бы избежать. <…> «Оппортунизм» и близорукость или, вернее, слепота Эволюции означает на практике принятие решений, которые случайно появились первыми, и отказ от этих решений лишь тогда, когда случай же создаст другую возможность. Но если однажды принятое решение блокирует путь ко всяким другим, будь они самыми совершенными и несравненно более эффективными, то развитие данной системы замирает.|Оригинал=Ewolucja nie może osiągać rozwiązań na drodze zmian stopniowych, jeżeli każda z takich zmian nie jest użyteczna natychmiast, w danym pokoleniu. Analogicznie, nie może rozwiązywać zadań, ktyre wymagają nie zmian drobnych, lecz radykalnej rekonstrukcji. W tym sensie jest ona „oportunistyczna” i „krуtkowzroczna”„krytkowzroczna”. Bardzo wiele układуw odznacza się przez to zawiłością, ktyra byłaby do uniknięcia. <…> Oportunizm i krуtkowzroczność, a raczej ślepota Ewolucji, oznacza w praktyce stosowanie takich rozwiązań, jakie się losowo pojawiają jako pierwsze, i usuwanie ich tylko wtedy, jeśli przypadek stworzy odmienną możliwość. Gdy jednak dane raz rozwiązanie blokuje drogę do wszelkich innych, jakkolwiek byłyby doskonałe i o niebo wydajniejsze, rozwуj daną układu zamiera.|Автор=«[[Summa Technologiae]]», гл. 8 (Глазами конструктора), 1963}}
 
{{Q| Вполне возможно предположить, что если бы насекомые не споткнулись бы так незадачливо об эти трахеи, нас бы на свете не было. Потому что после определённого граничного предела развития, который наверняка можно обнаружить только с помощью статистики на эволюционном пути, отдельные решения целостных проблем гомеостаза становятся необратимыми. Это значит, что как «из трахей», которые однажды возникли основательно, так и из «механического насоса — сердца» выкарабкаться уже нельзя — естественным эволюционным образом.|Оригинал=Sądzić wolno, że gdyby nie to wielkie potknięcie się owadów o tchawki, na świecie by nas nie było. Otóż poza pewną graniczną stacją rozwoju, która jest zapewne do wykrycia tylko statystycznym sposobem wzdłuż ewolucyjnej drogi, poszczególne rozwiązania całościowych problemów homeostazy stają się już nieodwracalne. Znaczy to, że jak „z tchawek”, co raz powstały na dobre, tak i z „pompy mechanicznej — serca” wycofać się nie można — naturalnym sposobem ewolucyjnym.|Автор=«[[Биология и ценности]]», 1968}}
109

правок